Thẻ:

chữ kí trong word

 ( 1 bài viết )

Chèn chữ kí trong Word luôn là cần thiết. Đôi khi bạnn sẽ cần áp dụng vào vài trường hợp cần chữ kí của bạn. Bạn sẽ không cần phải in ra rồi mới kí tên. Bạn có thể dùng chữ kí điện tử thay thế


Hướng dẫn chèn chữ kí trong Word 2010 nhanh, gọn, dễ sử dụng [Kèm Video]

Chắc chắn không thể tránh khỏi trường hợp bạn cần phải kí tên vào tài liệu nào đó hoặc bạn không muốn người khác lấy tài liệu của bạn. Đã đến lúc bạn học cách chèn chữ kí trong Word.

Xem chi tiết