Thẻ:

công tác download

 ( 1 bài viết )

Bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo là mẫu bản cam kết về việc tham gia tập huấn bồi dưỡng hội thảo của giảng viên, giáo viên. Trong mẫu, người làm đơn cần ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, những điều cam kết thực hiện nghĩa vụ... sau đó gử


Cách ghi bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, công tác

Bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo là mẫu bản cam kết về việc tham gia tập huấn bồi dưỡng hội thảo của giảng viên, giáo viên. Trong mẫu, người làm đơn cần ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, những điều cam kết thực hiện nghĩa vụ... sau đó gửi lên Hiệu trưởng trường để xác nhận. Mời các ban tham khảo mẫu dưới đây.

Xem chi tiết