• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • đánh số tự động trong table word
Thẻ:

đánh số tự động trong table word

 ( 1 bài viết )

Việc đánh số thứ tự trong Word không đơn giản và nhanh chóng như Excel nhưng bạn vẫn có thể vận dụng các cụ có sẵn trong Word để đánh số thứ tự rất nhanh chóng và đơn giản.


Hướng dẫn cách đánh số thứ tự tự động trong Word đơn giản nhất

Việc đánh số thứ tự trong Word không đơn giản và nhanh chóng như Excel nhưng bạn vẫn có thể vận dụng các cụ có sẵn trong Word để đánh số thứ tự rất nhanh chóng và đơn giản.

Xem chi tiết