• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch
Thẻ:

đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch

 ( 1 bài viết )

Đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành là mẫu đơn đề nghị được công ty du lịch lữ hành lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy phép tham quan du lịch cho công ty lữ hành được đưa người nướ


Cách ghi mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch

Đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành là mẫu đơn đề nghị được công ty du lịch lữ hành lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy phép tham quan du lịch cho công ty lữ hành được đưa người nước ngoài vào tham quan. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn bên dưới.

Xem chi tiết