• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội download
Thẻ:

đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội download

 ( 1 bài viết )

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội nằm trong thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức lễ hội được gửi tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy phép để kiểm tra, xem xét và phê duyệt để cấp giấy phép cho phép tổ chức lễ hội theo truyền thống hoặc sự kiện


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội hay nhất

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội nằm trong thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức lễ hội được gửi tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy phép để kiểm tra, xem xét và phê duyệt để cấp giấy phép cho phép tổ chức lễ hội theo truyền thống hoặc sự kiện. Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội được cập nhật nội dung theo Thông tư mới nhất quy định về tổ chức lễ hội là Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn dưới đây.

Xem chi tiết