• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh
Thẻ:

đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh

 ( 1 bài viết )

Nếu gia đình bạn có người thân từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, hiện nay là thương binh hay liệt sĩ và hiện đang bị bệnh thì cần làm đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh gửi tới cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong đơn, cần điền đầy đủ


Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh chuẩn nhất

Nếu gia đình bạn có người thân từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, hiện nay là thương binh hay liệt sĩ và hiện đang bị bệnh thì cần làm đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh gửi tới cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong đơn, cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, quá trình và thời gian phục vụ trong quân đội, tình trạng bệnh hiện tại... Dưới đây là mẫu đơn chúng tôi muốn gửi đến mọi người.

Xem chi tiết