• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông
Thẻ:

đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông

 ( 1 bài viết )

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông / Mất giấy thông hành là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới tổng lãnh sự quán Việt Nam để trình báo. Trong đơn, cá nhân đó cần nêu rõ thông tin cá nhân, lý do làm mất sổ, ngày giờ thông báo với cảnh sát về việc


Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông / Mất giấy thông hành

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông / Mất giấy thông hành là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới tổng lãnh sự quán Việt Nam để trình báo. Trong đơn, cá nhân đó cần nêu rõ thông tin cá nhân, lý do làm mất sổ, ngày giờ thông báo với cảnh sát về việc mất.... Dưới đây là mẫu đơn bạn có thể tham khảo.

Xem chi tiết