• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự
Thẻ:

đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự

 ( 1 bài viết )

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự mới nhất hiện nay thì công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được tham gia phục vụ quân đội nếu có nguyện vọng. Bạn mong muốn được nhập ngũ để rèn luyện và phục vụ trong môi trường quân đội. Bạn có thể nộp đơn đăng ký tham gia nghĩa


Cách ghi mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện chuẩn nhất

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự mới nhất hiện nay thì công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được tham gia phục vụ quân đội nếu có nguyện vọng. Bạn mong muốn được nhập ngũ để rèn luyện và phục vụ trong môi trường quân đội. Bạn có thể nộp đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện tới ban chỉ hủy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương để thực hiện nguyện vọng của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo.

Xem chi tiết