Thẻ:

đơn xin xác nhận

 ( 1 bài viết )

Đơn xin xác nhận đang là sinh viên học tại trường là mẫu đơn sử dụng bổ sung cho các thủ tục cần thiết. Ví dụ như trong trường hợp sinh viên năm nhất chưa được cấp thẻ sinh viên chính thức phải dùng thẻ tạm để đi xe buýt thì cần có giấy xác nhận kèm theo.


Mẫu đơn xin xác nhận đang là sinh viên học tại trường chuẩn nhất

Đơn xin xác nhận đang là sinh viên học tại trường là mẫu đơn sử dụng bổ sung cho các thủ tục cần thiết. Ví dụ như trong trường hợp sinh viên năm nhất chưa được cấp thẻ sinh viên chính thức phải dùng thẻ tạm để đi xe buýt thì cần có giấy xác nhận kèm theo. Dưới đây là mẫu đơn bạn có thể tham khảo.

Xem chi tiết