• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • đồng hồ đếm ngược trên Powerpoint
Thẻ:

đồng hồ đếm ngược trên Powerpoint

 ( 1 bài viết )

Taioffice.com sẽ hướng dẫn các bước tạo đồng hồ đếm ngược trên Powerpoint theo một cách đơn giản nhất để các bạn không mất nhiều thời gian


Hướng dẫn chi tiết cách tạo đồng hồ đếm ngược trên Powerpoint

Thông thường để tăng thêm phần hấp dẫn người thuyết trình thường thêm vào bài một số game nhỏ để tạo thêm nhiều cảm hứng cho người tham gia. Và có một số trò chơi cần đến đồng hồ đếm ngược để tính thời gian trả lời câu hỏi, sau đây, Taioffice.com sẽ hướng dẫn các bước tạo đồng hồ đếm ngược trên Powerpoint theo một cách đơn giản nhất để các bạn không mất nhiều thời gian.

Xem chi tiết