• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • download mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập
Thẻ:

download mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

 ( 1 bài viết )

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập được sử dụng cho sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp muốn bảo lưu lại kết quả học tập của mình với một lí do cá nhân nào đó. Nếu bạn gặp trở ngại trong cuộc sống nhưng lại không muốn ảnh hưởng đế


Cách ghi đơn xin bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập được sử dụng cho sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp muốn bảo lưu lại kết quả học tập của mình với một lí do cá nhân nào đó. Nếu bạn gặp trở ngại trong cuộc sống nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến việc học, bạn có thể xin bảo lưu kết quả học tập để xử lý việc cá nhân sau đó quay lại học tốt hơn, thì dưới đây là mẫu đơn giúp bạn làm điều đó.

Xem chi tiết