• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • ghép họ tên trong excel
Thẻ:

ghép họ tên trong excel

 ( 1 bài viết )

Việc sắp xếp tên theo thứ tự abc (hay theo thứ tự alphabet) thường được dùng trong giáo dục khi sắp xếp tên học sinh trong lớp, sắp xếp tên thí sinh vào phòng thi. Công việc này quả là khó khăn, đôi khi còn mất nhiều thời gian đối với những ai chưa biết c


Hướng dẫn sắp xếp tên theo ABC trong Excel chuẩn không cần chỉnh

Việc sắp xếp tên theo thứ tự abc (hay theo thứ tự alphabet) thường được dùng trong giáo dục khi sắp xếp tên học sinh trong lớp hay sắp xếp tên thí sinh vào phòng thi... Công việc này quả là khó khăn, đôi khi còn mất nhiều thời gian đối với những ai chưa biết cách làm. Bài viết này sẽ giải quyết được vấn đề đó.

Xem chi tiết