• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • giới hạn số lượng ký tự nhập trong excel
Thẻ:

giới hạn số lượng ký tự nhập trong excel

 ( 1 bài viết )

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiểu giới hạn dữ liệu được nhập vào trong ô Excel như giới hạn số lượng ký tự, giới hạn giá trị nhập vào... bằng việc sử dụng chức năng Data Validation trong Excel.


Hướng dẫn giới hạn dữ liệu trong Excel (hướng dẫn sử dụng chức năng Data Validation trong Excel)

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kiểu giới hạn dữ liệu được nhập vào trong ô Excel như giới hạn số lượng ký tự, giới hạn giá trị nhập vào... bằng việc sử dụng chức năng Data Validation trong Excel. Xem bài viết để tham khảo nhé!

Xem chi tiết