• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • khoá file PDF không cho chỉnh sửa
Thẻ:

khoá file PDF không cho chỉnh sửa

 ( 1 bài viết )

Khoá file PDF không cho chỉnh sửa là một việc làm nhằm tăng tính bảo mật. Nhưng đôi khi việc này sẽ gây khó cho việc chỉnh sửa PDF đối với đồng nghiệp cần chỉnh sửa file PDF của bạn.


Hướng dẫn khoá file PDF không cho chỉnh sửa [ Kèm Video]

File PDF không cho chỉnh sửa luôn làm khó người dùng rất nhiều. Có khi bạn sẽ không biết phải làm sao thì mới gỡ bỏ lệnh cấm chỉnh sửa cho file PDF.

Xem chi tiết