• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án
Thẻ:

Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án

 ( 1 bài viết )

Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án là mẫu lệnh bắt được tòa án nhân dân tối cáo ban hành để bắt và tạm giam một người nào đó khi có sự nghi ngờ phạm tội. Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án được ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP của Hội đồn


Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án chuẩn nhất

Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án là mẫu lệnh bắt được tòa án nhân dân tối cáo ban hành để bắt và tạm giam một người nào đó khi có sự nghi ngờ phạm tội. Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án được ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của luật tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án tại đây.

Xem chi tiết