• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • nhập số điện thoại trong excel
Thẻ:

nhập số điện thoại trong excel

 ( 1 bài viết )

Khi bạn nhập số điện thoại (có số 0 ở đầu) vào Excel thì sau khi nhập thường bị mất số 0 đó đi. Có rất nhiều cách để khắc phục điều đó, bạn hãy theo dõi bài viết này nhé!


Hướng dẫn cách nhập số điện thoại trong Excel bằng 3 cách

Khi bạn nhập số điện thoại (có số 0 ở đầu, VD: 01234567890, 0989898989) vào Excel thì sau khi nhập thường bị mất số 0 đó đi. Có rất nhiều cách để khắc phục điều đó, bạn hãy theo dõi bài viết này nhé!

Xem chi tiết