• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • phiếu khai báo tạm trú chuẩn nhất cho người nước ngoài download
Thẻ:

phiếu khai báo tạm trú chuẩn nhất cho người nước ngoài download

 ( 1 bài viết )

Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài (Registration card of stay) tại Việt Nam là biểu mẫu được sử dụng trong việc quản lý tạm trú người nước ngoài tại Việt Nam của công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đó tạm trú. Nếu bạn có người thân hoặ


Mẫu phiếu khai báo tạm trú chuẩn nhất cho người nước ngoài

Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài (Registration card of stay) tại Việt Nam là biểu mẫu được sử dụng trong việc quản lý tạm trú người nước ngoài tại Việt Nam của công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đó tạm trú. Nếu bạn có người thân hoặc bạn bè ở nước ngoài về Việt Nam và cần phải khai báo tạm trú thì biểu mẫu dưới đây sẽ giúp bạn làm điều đó dễ dàng hơn.

Xem chi tiết