Thẻ:

phím tắt excel

 ( 3 bài viết )

Phím tắt về định dạng trong Excel vẫn rất cần thiết trong khi bạn sử dụng Excel. Excel có nhiều phím nóng sẽ giúp bạn giải quyết được hàng tá vấn đề nan giải.


Phím tắt xử lí dữ liệu và điều hướng của Excel

Không chỉ có phím tắt cho định dạng. Excel còn có những phím tắt giúp bạn xử lí dữ liệu và giúp bạn điều hướng trong Excel.

Xem chi tiết

Các phím tắt thông dụng nhất trong Excel 2010 bạn nên biết

Excel 2010 có nhiều thay đổi về giao diện. Có nhiều phím tắt bạn vẫn có thể sử dụng trên Excel 2010 bình thường. Cùng tổng hợp các phím tắt thông dụng nhất.

Xem chi tiết

Các phím tắt về định dạng trong Excel bạn nên biết

Bạn không cần phải đau đầu khi phải liên tục sử dụng chuột trong khi những việc mà bàn phím có thể làm được cho bạn. Cùng tìm hiểu các phím tắt thôi.

Xem chi tiết