• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • sử dụng hàm nội suy trong excel
Thẻ:

sử dụng hàm nội suy trong excel

 ( 1 bài viết )

Nội suy là một công cụ toán học được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành. Chính vì vậy, Excel cũng cung cấp cho bạn các hàm nội suy để tính toán dữ liệu.


Hàm nội suy trong Excel - Hướng dẫn sử dụng hàm FORECAST và hàm TREND

Nội suy là một công cụ toán học được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành. Chính vì vậy, Excel cũng cung cấp cho bạn các hàm nội suy để tính toán dữ liệu. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 hàm nội suy đơn giản nhất: Hàm Forecast và hàm Trend.

Xem chi tiết