Thẻ:

sửa lỗi excel

 ( 2 bài viết )

Khi lập báo cáo/ tính toán trong Excel, việc xảy ra lỗi là điều không thể tránh khỏi. Bài viết này taioffice.com tổng hợp những lỗi thường gặp và cách khắc phục chúng.


Hướng dẫn sửa lỗi "Errors were detected while saving file..." trong Excel khi lưu

Xem chi tiết

Những lỗi thường gặp trong Excel và cách khắc phục

Khi lập báo cáo/ tính toán trong Excel, việc xảy ra lỗi là điều không thể tránh khỏi. Bài viết này taioffice.com tổng hợp những lỗi thường gặp và cách khắc phục chúng. Bạn nên lưu lại bài viết này để nếu gặp những lỗi được nêu ra dưới đây thì sẽ có thể dễ dàng tìm lại và giải quyết chúng thật đơn giản.

Xem chi tiết