• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • tạo check box trong excel
Thẻ:

tạo check box trong excel

 ( 1 bài viết )

Bạn đang loay hoay tìm cách chèn các lựa chọn vào Excel để đánh dấu tick vào đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chèn đánh dấu tick trong Excel một cách dễ dàng và nhanh chóng!


Hướng dẫn chi tiết cách đánh dấu tích trong Excel (insert check box)

Bạn đang loay hoay tìm cách chèn các lựa chọn vào Excel để đánh dấu tick vào đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chèn đánh dấu tick trong Excel một cách dễ dàng và nhanh chóng!

Xem chi tiết