• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • tham chiếu bằng match và index
Thẻ:

tham chiếu bằng match và index

 ( 1 bài viết )

Cách sử dụng 2 hàm INDEX, MATCH trong Excel - kết hợp hàm INDEX và MATCH

Xem chi tiết