• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • tính phần trăm so sánh trong excel
Thẻ:

tính phần trăm so sánh trong excel

 ( 1 bài viết )

Tính phần trăm là loại phép tính đơn giản, nhưng lại có nhiều trường hợp và yêu cầu khác nhau, có thể khiến bạn nhầm lẫn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách tính phần trăm cho các trường hợp cụ thể.


Hướng dẫn cách tính phần trăm trong Excel với nhiều trường hợp

Tính phần trăm là loại phép tính đơn giản, nhưng lại có nhiều trường hợp và yêu cầu khác nhau, có thể khiến bạn nhầm lẫn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách tính phần trăm cho các trường hợp cụ thể.

Xem chi tiết