• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • viết chỉ số dưới trong word
Thẻ:

viết chỉ số dưới trong word

 ( 1 bài viết )

Khi soạn thảo trên word, bạn gặp khó khăn khi gõ số mũ trong toán học? Hay những công thức tính toán trong vật lý? Và cả những công thức hóa học lằng nhằng? Để giải quyết những khó khăn đó, bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn 3 cách đơn giản để thực hiện c


3 cách đơn giản để viết chỉ số trên (số mũ) và chỉ số dưới (công thức hóa học) trong Word 2010 - 2013

Khi soạn thảo trên word, bạn gặp khó khăn khi gõ số mũ trong toán học? Hay những công thức tính toán trong vật lý? Và cả những công thức hóa học lằng nhằng? Để giải quyết những khó khăn đó, bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn 3 cách đơn giản để thực hiện chúng.

Xem chi tiết