• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • xác định lại dân tộc
Thẻ:

xác định lại dân tộc

 ( 1 bài viết )

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính là mẫu quyết định của Sở Tư pháp về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Trong mẫu, cần điền đầy đủ thông tin người muốn thay


Cách ghi quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch chuẩn nhất

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính là mẫu quyết định của Sở Tư pháp về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Trong mẫu, cần điền đầy đủ thông tin người muốn thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính sau đó nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, quyết định. Mời bạn tham khảo biểu mẫu dưới đây.

Xem chi tiết