• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Là gì nhỉ
  • TÚc tỪ lÀ gÌ? tÚc tỪ giÁn tiẾp vÀ tÚc tỪ trỰc tiẾp trong tiẾng anh

TÚc tỪ lÀ gÌ? tÚc tỪ giÁn tiẾp vÀ tÚc tỪ trỰc tiẾp trong tiẾng anh

Túc từ là gì? Khái niệm túc từ như thế nào và để phân biệt được túc từ gián tiếp và túc từ trực tiếp trong câu văn làm như nào?? Bài viết sau sẽ dẫn bạn tới những thắc mắc đó.

TÚC TỪ LÀ GÌ?

Để hiểu được khái niệm về túc từ. Các bạn cùng quan sát ví dụ sau:

Khi ta nói: I like you, thì:

  • I là chủ từ, là người phát sinh ra hành động
  • Like là động từ diễn tả hành động của chủ từ
  • You là kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra.
  • Chữ you ở đây là một túc từ. Trong Tiếng Anh gọi túc từ là Object

Vậy Túc từ là từ chỉ đối tượng chịu tác động của một hành động nào đó.

Đối với hầu hết các danh từ khi đứng ở vị trí túc từ không có gì thay đổi nhưng khi là các đại từ nhân xưng thì cần có biến thể

Ví dụ khi nói Tôi thích anh ta thì chúng ta không thể nói I like he. He ở đây là một túc từ vì vậy ta phải viết nó ở dạng túc từ.

Cụ thể bảng sau sẽ nêu rõ:

Đại từ (Subject)Túc từ (Object)
Ime
Youyou
Hehim
Sheher
Itit
Weus
Theythem

Ví dụ: I like him (Tôi thích anh ta)

Mr, Smith teaches us  (Ông Smith dạy chúng tôi)

TÚC TỪ GIÁN TIẾP VÀ TÚC TỪ TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH

Khi đã biết được khái niệm về túc từ thì việc sử dụng túc từ sao cho chính xác là việc hết sức cần thiết. Và trong quá trình sử dụng chúng ta cần phân biệt giữa túc từ trực tiếp (direct object) và túc từ gián tiếp (indirect object).

Xét các ví dụ sau:

Ví dụ 1:                          Tôi viết một bức thư cho mẹ tôi.

Ở đây có đến hai đối tượng chịu tác động của hành động viết là bức thư và mẹ tôi. Trong trường hợp này bức thư là túc từ trực tiếp, mẹ tôi là túc từ gián tiếp. Thông thường các túc từ gián tiếp có to đi trước. Câu trên sẽ được viết trong tiếng Anh như sau.

I write a letter to my mother

Nói chung, khi túc từ gián tiếp không đi ngay sau động từ thì phải có to dẫn trước. Ngược lại không cần phải thêm to. Câu trên có thể viết theo cách khác như sau

I write my mother a letter

Ví dụ 2:

 Henry gave Claire some flowers

    Trong trường hợp này động từ give có 2 túc từ: Claire là túc từ gián tiếp – người nhận được một thứ gì đó. Some flowers là túc từ trực tiếp – thứ mà ai đó cho đi.

Henry gave some flowers to Claire

    Trong trường hợp này give có 1 túc từ trực tiếp (some flowers) và 1 cụm từ với to. To đứng trước Claire – người nhận được thứ gì đó.

Dưới đây là một số ví dụ khác về 2 trường hợp trên:

 

 TÚC TỪ GIÁN TIẾP

TÚC TỪ TRỰC TIẾP
Emma gave

Rachel

A CD
I’ll send

my cousin

a postcard
We bought

all the children

an ice-cream
 TÚC TỪ TRỰC TIẾPCỤM TỪ VỚI TO/FOR
Emma gavea CDto Rachel
I’ll senda postcardto my cousin
We boughtan ice-creamfor all the children

Với những ví dụ trên ta có định nghĩa về túc từ trực tiếp và túc từ gián tiếp

Túc từ gián tiếp thường được đi kèm với các Preposition – Giới từ như to, with, by…

Túc từ trực tiếp thì không cần các Preposition – Giới từ đi kèm.
 
Hi vọng với bài viết các bạn có thể hiểu thêm phần nào về khái niệm túc từ. Phân biệt được túc từ trực tiếp và túc từ gián tiếp trong câu. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị khi xem bài viết.

laginhi.com là site con của Tải office được sát nhập vào tháng 12/2017
học thiết kế websiteBình luận của bạn